Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 2019.

Önkormányzati választás 2019

valasztas2019

A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását. 

Az önkormányzati választáson a megyei és helyi önkormányzati képviselőket, a polgármestert, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselőket választják meg. A megyei és helyi önkormányzati választáson azok választhatnak, akiknek az adott településen/megyében van az állandó lakcímük. A magyar állampolgárság nem feltétel, de ez esetben regisztrálni kellett. Nincs választójoga annak, akit a bíróság bűncselekmény elkövetése vagy belátási képesség korlátozottsága miatt kizárt ebből a jogból. Szintén feltétel a nagykorúság (betöltött 18. életév, illetve 16. életév feletti házas, vagy elvált személy). A nemzetiségi önkormányzati választáson az szavazhat, aki megadott határidőig az adott nemzetiséghez tartozónak vallja magát.

A képviselőket és polgármestereket 5 évre választják.

A választáson mindazok választhatóak, akik választójoggal rendelkeznek, továbbá a külföldön élő magyar állampolgárok is elindulhatnak a választáson; a helyben lakás nem feltétel.


A megyei közgyűlés választása egyfordulós, a szavazók listákra szavazhatnak. A megyei közgyűlés képviselőinek száma a megye egészének a lakosságától függ. Pest megye közgyűlése 44 fős.

A települési önkormányzati választás szabályai attól függnek, hogy a település lakossága meghaladja-e a 10 000 főt. A képviselő-testület létszáma a település lakosságától függ. A polgármester, akit külön választanak meg, tagja és egyben vezetője is a, képviselő-testületnek.


A képviselő-testület tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni. Halásztelek lakosságszáma meghaladja a 10 ezer főt, így a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és kompenzációs listán – jutnak mandátumhoz.

Városunkban az egyéni választókerületben megszerezhető mandátumok száma nyolc, kompenzációs listán pedig további három mandátum kerül kiosztásra.

A polgármesteri választás egyfordulós, jelöltté váláshoz jogszabályokban megszabott számú ajánlás kell: a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgártól, kell ajánlást szerezni. A polgármester a legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz.

A választópolgárnak augusztus 23-ig kell kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést, az augusztus 7-ei névjegyzéki állapotnak megfelelően. Aki nem kapja meg az értesítőt a helyi választási irodában kérheti.


A jelöltek és a jelölőszervezetek szeptember 9-ig adhatják le az induláshoz szükséges ajánlásokat, a szükséges darabszámok a jegyzők által közzétett tájékoztatókból derülnek ki.


A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, augusztus 24-én kezdődik, és a szavazás napján 19 óráig tart.

Aki a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem a tartózkodási helyén akar élni a választójogával, október 9-éig kérheti átjelentkezését. A választáson csak az jelentkezhet át, aki a választás kitűzése előtt legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyet és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását nemzetiségenként a Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatában tűzte ki.

Az NVB, egyezően a 2014. évi választásokkal, a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kizárólag azokon a településeken tűzte ki, ahol a 2011. évi népszámlálás adatai alapján az adott nemzetiséghez tartózó személyek száma legalább 25 fő volt.

Mivel az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzését a jogalkotó nem köti külön feltételhez, az minden nemzetiség tekintetében kitűzésre került.

A választás kitűzése nem egyenlő a választás megtartásával, a kitűzés ellenére a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását csak akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők (3 vagy 5 fő) száma.

A választással kapcolatos friss információkat megtalálja a www.valasztas.hu oldalon.


Önkormányzati választással kapcsolatos tájékoztató

A korábbi összeállításunkban már tájékoztatást nyújtottunk a 2019. október 13-ára kitűzött önkormányzati választás fontosabb tudnivalóiról, jelen írásban elsősorban a választásnapi információkat gyűjtöttük össze.

A választáson megyei és helyi önkormányzati képviselőket, polgármestert, és nemzetiségi önkormányzati képviselőket választunk 5 évre. A választás egyfordulós.

A korábbi választásoktól eltérően Halásztelken első alkalommal az önkormányzati képviselőket vegyes választási rendszerben választjuk. A választópolgárok 8 képviselőt egyéni választókerületben választanak, 3 fő kompenzációs listáról kerülhet a testületbe. A vegyes választási rendszerben a város nyolc választókerületet alkot, és mindegyik választókerületben egy egyéni képviselői mandátum szerezhető.

Az ajánlások összegyűjtésére szeptember 9-én 16 óráig volt.lehetősége a jelölteknek. A szükséges számú, érvényes ajánlással rendelkező jelölteket a Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vette, és a nyilvántartásba vett jelöltek sorrendjét a bizottság kisorsolta (a határozatok a város honlapján www.halasztelek.hu olvashatók). A jelöltek a szavazólapon ebben a sorrendben fognak szerepelni. A választás során külön szavazólap szolgál a polgármester, a települési képviselő és a megyei lista választásra. A szavazólapokon érvényesen egy polgármesterre, egy egyéni képviselőre és egy megyei listára lehet majd szavazni. Az a választópolgár, aki a nemzetiségi névjegyzékben is szerepel, részt vesz a nemzetiségi önkormányzatok választásán is. Ebben az esetben külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat megválasztására

.Az átjelentkezés lehetősége az önkormányzati választáson korlátozottabb, mint az országgyűlési képviselők választásán. Átjelentkezésre irányuló kérelmet ugyanis kizárólag az a választópolgár nyújthatja be, aki a választás kitűzését megelőző harmincadik napon (2019. június 26.) és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét. Átjelentkezés esetén a választópolgárt törlik a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszik a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe, és a tartózkodási helye szerinti jelöltekre szavazhat. Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthat be.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig nyújthat be. Személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig. A szavazásnapján, október 13-án 12.00 óráig, a lakóhely szerinti szavazókör szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel nyújtható be kérelem.

A szavazás 2019. október 13-án 6 órától 19 óráig tart.

A szavazókörök száma, helye nem változott a májusi Európai Parlamenti választáshoz képest, és azt az augusztus 23-ig megküldött értesítő tartalmazza.

 

A Helyi Választási Bizottság adatai, elérhetősége:

Kálóczy Béla elnök, Vas Dénes elnökhelyettes, Szabó Istvánné tag, Pappné Kardos Veronika póttag.

Cím: 2314 Halásztelek Kastély park 1.,

Tel.: 517-270,

Fax: 06 24 517-270,

e-mail: hvb@halasztelek.hu

A Helyi Választási Iroda elérhetősége:

Cím: 2314 Halásztelek Kastély park 1.,

Tel.: 06 24 517-270; 06 24 517-280

Fax:  06 24 517-270

e-mail: jegyzo@halasztelek.hu

 

Baloghné dr. Nagy Edit

HVI vezető 


Onkormanyzati választás 2019 hirdetmeny


 

A letölthető dokumentumokért kattintson ide.


 

IDE kattintva megtalál minden lényeges tudnivalót, szolgáltatást és ügyintézési lehetőséget a választópolgárok számára. 


IDE kattintva megtalál minden lényeges tudnivalót, szolgáltatást és ügyintézési lehetőséget a jelöltek számára.