Hatósági iroda - ügyintézési lehetőségek

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton értesítjük az egyéni vállalkozókat és a gazdasági társaságokat, hogy a közigazgatás modernizációja, egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg a társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében az Országgyűlés elfogadta az egyes hatósági eljárások eljárási rendjének és igazgatási szolgáltatási díjának módosításáról szóló törvényt.


Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításai részeként az üzlet működési engedélyével és a vállalkozói igazolvány kiadásával kapcsolatos

10 000 ,- Ft eljárási illetékét eltörölték.

Valamennyi, akereskedelmi tevékenységek bejelentési és működési engedélyezési eljárása, beleértve a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változás, vagy a működési engedélyek módosítására beadott kérelmekhez2016. január 1-től a hatósági eljárások alapilletékét, azaz3 000,- Ft illetéket kell kérelemhez leróni.


Ugyanezen törvénymódosítás és a 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet módosításának köszönhetően aszálláshely szolgáltatási tevékenység folytatása2016. január 01-től nem engedélyezési, hanem csak bejelentési eljárás és a hatósági eljárások alapilletékét azaz3 000,- Ft illetéket kell kérelemhez leróni.


A telephely bejelentési és engedélyezési eljárások esetében az engedélyhez kötött (csak szakhatósági hozzájárulás mellett végezhető) tevékenységek közül több tucat (szám szerint 36) tevékenységet a bejelentéssel gyakorolható ipari tevékenységek közé emeltek.A telephely bejelentés és engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja nem változott.

Az alábbi ügyeket tudja irodánkban intézni:

 • Bejelentéshez kötött ipari tevékenység bejelentése és telepengedélyezési eljárás;
 • Helyi termelői piac, vásár és piac engedélyezési eljárás;
 • Méhészek nyilvántartása;
 • Zaj és rezgés elleni védelem, elsőfokú környezetvédelmi hatósági jogkör;
 • Szálláshely szolgáltatás bejelentése; 
 • Birtokvédelem, a 228/2009. (X. 16.) Korm. rendeletben foglaltak alapján;
 • A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fakivágási engedély kérelem / bejelentés;
 • Kereskedelmi tevékenységek bejelentésével kapcsolatos eljárás és működési engedélyezési eljárás;

Az ügyintézéssel kapcsolkatos tájékoztatásokat és nyomtatványokat IDE KATTINTVA megtalálja. 

Munkatársaink

Kardos Péter

Beosztás Hatósági ügyintéző
Telefon 06 24 517-260 / 128 mellék 
E-mail Hatósági ügyintéző


Ügyfélfogadási rend 

  Ügyintézők ügyfélfogadási rendje Pénztár
Hétfő 13:00 - 18:00 13:00 - 17:30
Kedd Nincs ügyfélfogadás Nincs ügyfélfogadás
Szerda 08:00 - 12:00 és 13:00 - 16:30 08:00 - 11:00 és 13:00 - 16:00
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás Nincs ügyfélfogadás
Péntek 08:00 - 12:00 Nincs ügyfélfogadás

 


Kereskedelmi tevékenység bejelentése és működési engedélyezési eljárás ügyintézési tájékoztató

webshop-55

A kereskedelmi tevékenység bejelentése illetve engedélyezése kérelemre indul. A kérelmet a kereskedelmi tevékenység helye szerinti illetékes település Jegyzőjénél, mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, csomagküldő/internetes kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem esetében a kereskedő székhelye szerinti település Jegyzőjénél kell kezdeményezni.

A jogszabály meghatározza a kizárólag működési engedély birtokában forgalmazható termékek körét. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a bejelentést követően megkezdhető a működés; működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység csak jogerős működési engedély birtokában végezhető.

1. Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló bejelentési eljárás.

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység esetén a Kereskedő az üzlet/bolt helye szerint illetékes Önkormányzat Jegyzőjénél történő bejelentést követően megkezdheti a tevékenység végzését, melynek nyilvántartásba vételéről igazolás kerül kiállításra a bejelentést követő 8 napon belül.

Az ügyet intéző iroda: Halásztelek Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda
Címe: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.
Ügyintézés kezdeményezhető:  személyesen, postai úton
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.30
Péntek: 08.00-12.00 óráig
Telefon: 06 24 517-260, vagy 06 24 517-290/121, 120 és 128 mellék;
06 24 518-471


A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló kérelemhez jogszabályi előírás alapján csatolandó iratok:

a) Nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a használat jogcímére vonatkozó okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,

b) Haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat, illetve közös tulajdonban álló terület esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,

c) Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot, (végzést) és aláírási címpéldányt, illetve vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról,

d) Képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazást,

e) Vásárlók könyve,

f) A bejelentés eljárási illetéket.

Az eljárási illeték mértéke: 3.000 Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

Ügyintézési határidő: 8 nap.

A hatóság ellenőrzi a bejelentés tartalmi és formai követelményét, a jogszabályban előírtaknak megfelelő bejelentés alapján a kereskedelmi tevékenységet nyilvántartása veszi, a nyilvántartásba vételről igazolást ad ki. A nyilvántartás adatai nyilvánosak, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A bejelentés másolatát a kereskedelmi hatóság a nyilvántartási számmal együtt megküldi jogszabályban meghatározott szakhatóságoknak, akik a nyilvántartásba vételt követően ellenőrzést tarthatnak. A hiányosan benyújtott bejelentés meg nem tett bejelentésnek, esetlegesen így végzett szolgáltatás pedig bejelentés nélkül folytatott tevékenységnek minősül, amely jogkövetkezményeket von maga után.

Alkalmazandó jogszabály:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
 • 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;
 • A bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009.(IX.10.) Korm. rendelet

Letölthető nyomtatványok:

Kapcsolodó letölthető nyomtatvány: Kereskedelmi tevékenység bejelentés nyomtatvány


kereskedelem33Működési engedélyre irányuló engedélyezési eljárás

A kereskedőnek az üzletköteles termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet jogszabályban meghatározott adattartalommal, mellékletekkel és az illetéktörvényben meghatározott illeték lerovása mellett kell benyújtania.

Üzletköteles termékek:

1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények;

2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék (a játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével);

5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;

6. nem veszélyes hulladék;

7. "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag (kivéve a tüzelőolaj, a propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag).

Az ügyet intéző iroda: Halásztelek Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda
Címe: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.
Ügyintézés kezdeményezhető:  személyesen, postai úton
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.30
Péntek: 08.00-12.00 óráig
Telefon: 06 24 517-260, vagy 06 24 517-290/121, 120 és 128 mellék;
06 24 
518-471

 
Az engedélyezési eljárásra irányuló kérelemhez jogszabályi előírás alapján csatolandó iratok:

a) Nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a használat jogcímére vonatkozó okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,

b) Haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat, illetve közös tulajdonban álló terület esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,

c) Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot, (végzést) és aláírási címpéldányt, illetve vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról,

d) Képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazást,

e) Vásárlók könyve,

f) Szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása,

h) A bejelentés eljárási illetéket.

Az eljárási illeték mértéke: 10.000 Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

Az eljárás menete

A hiánytalanul benyújtott kérelem alapján, valamint a hiányok pótlását követően a hatóság megkeresi a szakhatóságokat állásfoglalásuk megadása érdekében, illetve az eljárás megindításáról értesítést küld mindazoknak, akik az eljárás során ügyfélnek minősülnek. Amennyiben a kereskedő kéri, a szakhatóságokkal közös helyszíni szemlét kell tartani. A szakhatósági állásfoglalások megérkezését követően - hozzájárulás esetén - a hatóság határozatot hoz a működési engedély kiadásáról, egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi és erről igazolást ad ki a kereskedő számára. A működési engedély kiadásáról értesítést kapnak a jogszabályban meghatározott hatóságok, illetve az ügyfelek. A nyilvántartásban szereplő adatokat az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

Eljárási határidő: 21 nap, mely egy alkalommal maximum 21 nappal meghosszabbítható.

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságok:

 • Pest Megyei Kormányhivatal, Járási Népegészségügyi Intézete, (a jogszabályi előírások feltételeinek bekövetkezése és egyes kereskedelmi tevékenység esetén)
 • Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége,
 • Pest Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,
 • Pest Megyei Kormányhivatal, Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Hivatala,
 • Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
 • Nemzeti Adó és Vámhivatal, Pest Megyei Vám és Pénzügyőri Igazgatósága.

A Szakhatósági eljárásért szakhatósági díjat kérnek.

A tevékenységet jogerős működési engedély birtokában lehet megkezdeni!

Alkalmazandó jogszabályok:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
 • 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;
 • A bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009.(IX.10.) Korm. rendelet

Letölthető nyomtatványok

Egyéb előírások:

 • A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul írásban be kell jelenteni.
 • A kereskedelmi tevékenység végzőjének személyében történő változás, jogutódlás esetén - amennyiben a tevékenység nem változik - a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.
 • Tevékenységi kör módosítása esetén a bejelentési illetve az engedélyezési eljárást kell meghatározottak szerint alkalmazni.
 • A tevékenység megszüntetését a kereskedelmi tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és engedélyköteles tevékenység esetén a működési engedély leadni.

 


Telephely bejelentési és engedélyezési eljárás

A telepengedélyezési eljárás kérelemre indul. A jogszabály meghatározza a telepengedély-köteles és a bejelentéshez kötött ipari tevékenységeket. Bejelentéshez kötött tevékenység esetén az adott tevékenység a szándék bejelentését követően végezhető, telepengedély-köteles tevékenység csak jogerős telepengedély birtokában.
Bejelentéshez kötött - az egyébként telepengedély köteles- tevékenység akkor, ha a telephelyi ingatlan - külön jogszabály szerint meghatározott- ipari területen helyezkedik el, illetve akkor is, ha 6 hónapon belül ugyanazon rendeltetésre jogerős használatbavételi engedélyt adtak ki.

1.Bejelentésköteles ipari tevékenység folytatására irányuló bejelentési eljárás.

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján.

 

Az ügyet intéző iroda: Halásztelek Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda
Címe: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.
Ügyintézés kezdeményezhető:  személyesen, postai úton
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.30
Péntek: 08.00-12.00 óráig
Telefon: 06 24 517-260, vagy 06 24 517-290/128 mellék; 06 24 518-470
Ügyintéző: Kardos Péter - 06 20 221-7156 Hatósági ügyintéző

 

A bejelentésköteles ipari tevékenység folytatására irányuló kérelemhez jogszabályi előírás alapján csatolandó iratok:

a) Nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a használat jogcímére vonatkozó okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,
b) Haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat, illetve közös tulajdonban álló terület esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
c) Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot, (végzést) és aláírási címpéldányt, illetve vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról,
d) Képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazást,
e) A bejelentés eljárási illetéket.

Az eljárási illeték mértéke: 3.000 Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

Ügyintézési határidő: 8 nap.

A bejelentés elbírálása: A bejelentés beérkezését követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Amennyiben igen, úgy a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételről szóló végzést megküldi a szakhatóságoknak, akik a nyilvántartásba vételt követően ellenőrzést tarthatnak.

Alkalmazandó jogszabály: 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól. A bejelentéssel gyakorolható ipari tevékenységeket a fenti jogszabály 1. melléklete sorolja fel. Az alkalmazandó további jogszabályok felsorolása a telepengedélyeknél megtalálhatók.

Letölthető nyomtatványok:

Bejelentés, ipari tevékenység folytatásáról, és / vagy telepengedély kiadására irányuló kérelem

Bejelentés - köteles, vagy telepengedély köteles ipari tevékenység megszüntetéséről

A fenti teljes tájékoztató letölthető INNEN.


Telepengedély köteles ipari tevékenység folytatására irányuló engedélyezési eljárás

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján.
 

Az ügyet intéző iroda: Halásztelek Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda
Címe: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.
Ügyintézés kezdeményezhető:  személyesen, postai úton
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.30
Péntek: 08.00-12.00 óráig
Telefon: 06 24 517-260, vagy 06 24 517-290/128 mellék; 06 24 518-470
Ügyintéző: Kardos Péter - 06 20 221-7156 Hatósági ügyintéző

 

A telepengedély köteles ipari tevékenység folytatására irányuló kérelemhez jogszabályi előírás alapján csatolandó iratok:

a) Nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a használat jogcímére vonatkozó okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,
b) Haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat, illetve közös tulajdonban álló terület esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
c) Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot, (végzést) és aláírási címpéldányt, illetve vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról,
d) Képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazást,
e) Környezetvédelmi Tervfejezet (57/2013 (II.27.) Korm. rendelet 4. melléklet és 4. § (b) bek. alapján),
f) A telep helyszínrajza, (amin meg kell jelölni a kérelem 4.1. alponttól 4.5. alpontig felsorolt berendezéseket amennyiben van),
g) Amennyiben rendelkezésre áll, a telepre vonatkozó 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi, vagy végleges fennmaradási engedélyt.
h) Szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása.

Ügyintézés díja: Az eljárási díj mértéke a 35/1999.(X.13.) BM rendelet szerint 5.000 Ft, amely összeget készpénz átutalási megbízással, vagy a Polgármesteri Hivatal számlaszámára (10400195-50526681-53501007) banki átutalással lehet megfizetni.

Az eljárás menete: A kérelem beérkezését követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Helyszíni szemle: A helyszíni szemle időpontjáról a jegyző értesíti a kérelmezőt, a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdonosait és az előírt szakhatóságokat. A szomszédos ingatlanok tulajdonosai észrevételeiket a szemle előtt írásban tehetik meg, vagy a helyszíni szemlén készülő jegyzőkönyvbe mondhatják. Szakhatósági hozzájárulások esetén a jegyző határozattal adja ki a telepengedélyt.

Eljárási határidő: 21 nap, mely egy alkalommal maximum 21 nappal meghosszabbítható.

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságok:

 • Pest Megyei Kormányhivatal, Járási Népegészségügyi Intézete,
 • Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,
 • Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság, (a jogszabályi előírások feltételeinek bekövetkezése és egyes ipari tevékenység esetén)
 • Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége,
 • Pest Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,
 • Pest Megyei Kormányhivatal, Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Hivatala,
 • Fővárosi Kormányhivatal, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság,
 • Pest Megyei Kormányhivatal, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala.

 

A Szakhatósági eljárásért szakhatósági díjat kérnek.

A tevékenységet jogerős telepengedély birtokában lehet megkezdeni!

Alkalmazandó jogszabályok:

 • 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
 • A telepengedélyezési eljárással gyakorolható ipari tevékenységeket a fenti jogszabály 2. melléklete sorolja fel.
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. évi törvény az illetékekről
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról,
 • 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyéb eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
 • 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról.
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről,
 • 8/2005. (IV.6.) számú Halásztelek Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatáról
 • Egyéb előírások:

A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul írásban be kell jelenteni.
Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás, jogutódlás esetén - amennyiben a tevékenység nem változik - a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

Tevékenységi kör módosítása esetén a bejelentési illetve az engedélyezési eljárást kell meghatározottak szerint alkalmazni.

A tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedélyt leadni.

Letölthető nyomtatványok:

Bejelentés, ipari tevékenység folytatásáról, és / vagy telepengedély kiadására irányuló kérelem

Bejelentés - köteles, vagy telepengedély köteles ipari tevékenység megszüntetéséről

A fenti teljes tájékoztató letölthető INNEN.

 


Birtokvédelem

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet előírásai alapján.

Mit jelent a birtokvédelem?

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják, birtokvédelem illeti meg. ( Ptk. 5:5. § (1) bek.). Akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését. (Ptk. 5:8. § (1) bek.).

Ki jogosult a birtokvédelemre?

Birtokvédelemre a birtokos jogosult. A birtokos pedig az, aki a dolgot magához veszi, vagy akinek az más módon hatalmába kerül. (Tényleges birtokos, tényleges birtoklás.)


Hogyan kérhető a birtokvédelem?


A jegyzői birtokvédelmi eljárás olyan illetékköteles közigazgatási eljárás, amely kizárólag kérelemre indítható, ill. folytatható. A kérelmen3.000,- Ft illetéket kell illetékbélyeggel leróni.


A kérelemnek formai kötöttsége nincs, kötelező tartalmi elemeit jogszabály írja elő, mely alapján az alábbi
ismert adatokat tartalmaznia kell, mint:

a)a birtokvédelmet kérő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, aláírását,

b) annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (a továbbiakban: ellenérdekű fél),

c) a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, – ideértve a cselekmény leírását –, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,

d) a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,

e) a birtoksértés időpontjára történő utalást,

f)a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem/kérés.

A kérelmező a kérelmet eggyel több példányban nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri!

A kérelemhez a fentiek közlésén túl csatolni kell a bizonyítékokat (pl. fénykép, irat, nyilatkozat, stb.) ami a kérelemben foglaltakat alátámasztja, vagy általában is a tényállás tisztázását elősegítheti.

Fontos hatásköri szabály, hogy egy év elteltével (pl. egy évnél régebben keletkezett, vagy egy évnél hosszabb ideje fennálló birtokháborítás esetén) a jegyző nem járhat el, ez esetben a birtokvédelmet közvetlenül a bíróságtól kell kérni.

A kérelmet (akár személyesen, akár postai úton) lehet eljuttatni, a javasolt formanyomtatvány INNEN letölthető.

 

Az ügyet intéző iroda: Halásztelek Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda
Címe: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.
Ügyintézés kezdeményezhető:  személyesen, postai úton
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.30
Péntek: 08.00-12.00 óráig
Telefon: 06 24 517-260, vagy 06 24 517-290/128 mellék; 06 24 518-470
Ügyintéző: Kardos Péter - 06 20 221-7156 Hatósági ügyintéző

 

Illetékességi terület:    Halásztelken, (ahol a birtoksértő magatartás megvalósult!)

Ügyintézési határidő:   15 nap, ami egy ízben további 15 nappal meghosszabbítható.

Hogyan folyik az eljárás?

Az eljárásról 3 napon belül értesítést kap az ellenérdekű fél! A panaszos által előterjesztett kérelem második példányát, nyilatkozatokat és bizonyítékokat megkapja az ügyről való értesítéssel együtt. A kérelem benyújtását követően megindított eljárásban történik a kérelemben foglaltak kivizsgálása, a birtokvédelmi ügy elbírálása. Az eljárás során a kérelem és az irányadó jogszabályok adta keretek között a határozathozatalhoz szükséges tényállás tisztázása a legfontosabb feladat. Ennek érdekében ellenérdekű fél szintén benyújthatja bizonyítékait, vagy meghallgatására, helyszíni szemle lefolytatására, tanúk meghallgatására, tárgyi, okirati bizonyítékok értékelésére, esetleg szakértő közreműködésére, stb. kerülhet sor.

Az ügy érdemi elbírálása a tényállás tisztázását követően meghozott határozattal történik. A jegyző határozatával az alaptalan (vagy más okból teljesíthetetlen) birtokvédelmi kérelmet elutasítja, vagy a kérelemnek helyt ad (részben helyt ad), és intézkedik a birtoksérelem kiküszöbölésére, a birtokháborítás megszüntetésére. A jegyző a birtoksértőt a birtokháborító magatartástól a jövőre nézve is eltilthatja, és kötelezően rendelkezhet a hasznok, károk és költségek kérdésében is. A határozatnak tartalmaznia kell,

- a jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatást, - a kötelezettség teljesítése elmaradásának jogkövetkezményeit, - a birtokvédelmi eljárásban felmerült eljárási költség megfizetésre vonatkozó döntést, - az bizonyítékokat, azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján az eljáró szerv a határozatot hozta, - az eljáró szerv hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történő utalást.

További fontos tudnivalók:

Ha a birtokvédelmi határozatban foglaltakat a kötelezett (a birtoksértő) önként nem teljesíti, a jegyző a végrehajtási eljárás során megfelelő végrehajtási intézkedéssel (eljárási bírság, karhatalom igénybevétele, stb.) célszerűen intézkedik a teljesítés kikényszerítésére. A jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatását az azt sérelmező fél csak a bíróságtól kérheti (a kézbesítésétől számított tizenöt napon belül), de a határozat rendelkezéseinek teljesítésére nézve a bírósági út igénybevétele sem halasztó hatályú.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (ÚJ Ptk.), ÖTÖDIK KÖNYV, ELSŐ RÉSZ: 5:1. § - 5:12. §;
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,
 • 1990. évi XCIII. évi törvény az illetékekről,
 • 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásról,

A fenti teljes tájékoztató letölthető INNEN.


 

Fakivágási engedély

Halásztelek közigazgatási területén lévő fát (illetve közterületen fákat és cserjéket) kivágni csak hatósági engedély alapján szabad. Ez alól csak a súlyos balesetveszély elhárítása miatt azonnal elvégzett fakivágás kivétel, azonban erről is bejelentést kell tenni a Polgármesteri Hivatal Jegyzője részére. A fakivágási engedélyt megadó határozatban a hatóság a kivágott fák pótlására kötelezi az engedélyest.

Általános információk:
A közterületen található fás növény az Önkormányzat tulajdonát képezi függetlenül attól, hogy azt ki ültette. (Számos vita és súlyosabb esetben rendőrségi ügy keletkezik abból, hogy a lakó korábban közterületen elültette fát vagy növényt a sajátjának tekinti, „én ültettem, ha akarom, kivágom" címszóval illegális fakivágást követ el.)

Amennyiben Ön úgy véli, hogy az ingatlana előtti közterületen az ott lévő fa valamilyen módon balesetveszélyessé vált, vagy az Ön ingatlanát veszélyeztetheti, úgy írásban kérje meg a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve annak felülvizsgálatát, de önhatalmúlag ne nyúljon hozzá!

Ha saját tulajdonú ingatlanán szándékozik fás szárú növényt kivágni, úgy arra engedélyt nem kell kérnie (a kivágás magánterületen nem engedélyköteles), kivéve a telepített erdők illetve külterületi fák és erdő esetében.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
A fakivágást a FAKIVÁGÁS ENGEDÉLY KÉRELEM nyomtatvány kitöltésével kell kérni.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a fakivágás indokát;
 • szükség esetén a fakivágás indokoltságát megalapozó dokumentumokat (pl. kertészeti szakvéleményt, építési-bontási engedélyt, fényképet),
 • a kivágandó fa/fák pontos helyét és leírását,
 • a kivágott fa méretének illetve darabszámának megfelelő pótlás megnevezését, darabszámát és leírását,
 • 10 db-ot meghaladó számú fa kivágása esetén közölni kell a fakivágás tervezett megkezdésének és várható befejezésének pontos időpontját (év, hónap).

Eljárási illeték: 3.000 Ft, illetékbélyegben mellékelni kell a kérelemhez.

Az ügyet intéző iroda: Halásztelek Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda
Címe: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.
Ügyintézés kezdeményezhető:  személyesen, postai úton
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.30
Péntek: 08.00-12.00 óráig
Telefon: 06 24 517-260, vagy 06 24 517-290/128 mellék; 06 24 518-470
Ügyintéző: Kardos Péter - 06 20 221-7156 Hatósági ügyintéző

 

Illetékességi terület: Halásztelek közigazgatási területén, közterületi fák és növények.

Ügyintézési határidő: 21 nap.

Az eljárás menete:

 • kérelem benyújtása,
 • kérelem előzetes vizsgálata, szükség esetén hiánypótlási felhívás
 • a kérelemben foglalt adatok (darabszám, törzsátmérő stb.) helyszíni ellenőrzése
 • döntés (határozat meghozatala),
 • döntés kézbesítése,
 • döntés jogerőre emelkedése,
 • a fakivágás megkezdésének bejelentése,
 • a fapótlás elvégzésének bejelentése,
 • a fapótlás megtörténtének ellenőrzése.

A fakivágás a fakivágási engedély jogerőre emelkedése előtt nem végezhető el!

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.
 • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről.
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.
 • 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről.

Letölthető dokumentumok:

Fakivágási engedély, kérelem / bejelentés a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék)

A fenti teljes tájékoztató letölthető INNEN.


Szálláshely üzemeltetési engedély

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásához, szálláshely-üzemeltetési engedély szükséges.

A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelmet a jogszabályban meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátva kell benyújtani a szálláshely fekvése szerint illetékes önkormányzat Jegyzője részére. A hiánytalanul benyújtott kérelem alapján, illetve a hiányok pótlását követően - az egyéb szálláshelyet kivéve - a hatóság állásfoglalás céljából megkeresi az illetékes szakhatóságokat, a szolgáltató kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. A szakhatósági állásfoglalások megérkezését követően a hatóság - hozzájárulás esetén - határozatot hoz a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásáról, egyidejűleg a szálláshelyet nyilvántartásba veszi és erről igazolást ad ki a szolgáltató számára. A nyilvántartás adatait az önkormányzat honlapján közzéteszi. 

Az ügyet intéző iroda: Halásztelek Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda
Címe: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.
Ügyintézés kezdeményezhető:  személyesen, postai úton
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.30
Péntek: 08.00-12.00 óráig
Telefon: 06 24 517-260, vagy 06 24 517-290/128 mellék; 06 24 518-470
Ügyintéző: Kardos Péter - 06 20 221-7156 Hatósági ügyintéző

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek:
 • Kérelem formanyomtatvány;
 • nem kérelmező tulajdonában lévő helyiség esetében a helyiség használatának jogcímére (bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével), haszonélvező esetében a haszonélvező, közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat;
 • gazdasági társaság esetében cégbírósági végzés/cégkivonat és aláírási címpéldány;
 • egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolvány;
 • a szálláshely helyszínrajza;
 • írásbeli meghatalmazás, amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el (eredeti)

Ügyintézés díja: 10.000.- Ft illetékbélyeg formájában leróva,

Az eljárás menete: Eljárás megindításáról szóló értesítés megküldése az ismert ügyfelek részére 8 napon belül. Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.

Helyszíni szemle: Amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem beérkezését követően az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, amelyről a kitűzött időpont előtt 15 nappal írásban értesíti az ügyfeleket és szakhatóságokat. Amennyiben a szolgáltató a helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyző szerzi be a szakhatóságok állásfoglalását.

A Jegyző a szálláshely-üzemeltetési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról Határozatban értesíti az ügyfelet és az előírt hatóságokat. A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásával egyidejűleg a szálláshelyet nyilvántartásba veszi.

Eljárási határidő: 21 nap, mely egy alkalommal maximum 21 nappal meghosszabbítható.

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságok:

 • Pest Megyei Kormányhivatal, Járási Népegészségügyi Intézete,
 • Pest Megyei Kormányhivatal, Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Hivatala,
 • Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége,
 • (amennyiben hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki)
 • Pest Megyei Kormányhivatal, Építésügyi Hatósága.

A Szakhatósági eljárásért szakhatósági díjat kérnek.

A tevékenységet jogerős telepengedély birtokában lehet megkezdeni!

ADATVÁLTOZÁS

A kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A szálláshely-szolgáltatás nyújtására jogosult személyében történő változás esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.
A szálláshely megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül az Igazolás leadásával egyidejűleg köteles a jegyzőnek bejelenteni.

Bejelentett adatok módosításának illetéke: 3.000,-Ft.

Jogi szabályozás

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;
 • 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről;
 • Külön jogszabály foglalkozik az egyéb, nem üzleti célú szálláshely szolgáltatási tevékenységgel, mely bejelentés alapján gyakorolható. Jogszabályi előírásai:
 • 173/2003.(X.28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról;
 • 186/2009.(IX.10.) Korm. rendelet a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről;

Letölthető nyomtatványok:

Nyomtatvány - Szálláshely üzemeltetési engedély kiadásához

Nyomtatvány - Szálláshely üzemeltetési engedély módosításához

A fenti teljes tájékoztató letölthető INNEN.


Vásár, piac üzemeltetésének engedélyezése és helyi termelői piac, üzemeltetésének bejelentése

Illetékesség: Halásztelek közigazgatási területén üzemeltetett vásár, piac, helyi termelői piac és bevásárlóközpont fenntartójára, üzemeltetőjére terjed ki.

Részletes tájékoztatás az ügymenetről:

A vásárok, a piacok üzemeltetésének engedélyezésével, nyilvántartásával, a helyi termelői piac, valamint a bevásárlóközpont nyilvántartásba vételével, az engedélyezési eljárására vonatkozó hatósági döntések kiadmányozási jogával a jegyző rendelkezik.

A vásárt, piacot, ezek fenntartóját vagy üzemeltetőjét kérelemre, a becsatolt iratok, az előzetes szakhatósági hozzájárulások alapján a hatóság 15 napon belül nyilvántartásba veszi és erről határozatot és üzemeltetési engedélyt ad ki a kérelmező részére.

A helyi termelői piacot, az ilyen piac üzemeltetésére irányuló szándékot a fenntartónak kell bejelenteni a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentés alapján 8 napon belül a hatóság nyilvántartásba veszi a helyi termelői piacot erről igazolást ad ki és a bejelentés másolatáról értesíti az érintett szakhatóságokat.

Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.

Az ügyet intéző iroda: Halásztelek Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda
Címe: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.
Ügyintézés kezdeményezhető:  személyesen, postai úton
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.30
Péntek: 08.00-12.00 óráig
Telefon: 06 24 517-260, vagy 06 24 517-290/128 mellék; 06 24 518-470
Ügyintéző: Kardos Péter - 06 20 221-7156 Hatósági ügyintéző

 

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: Helyi termelői piac és bevásárlóközpont nyilvántartásba vétele esetén 3.000 Ft, illetékbélyegben leróva.

Vásár, piac engedélyezési eljárása esetén 3.000 Ft, illetékbélyegben leróva.

Ügyintézési határidő: Vásár piac engedélyezése esetén 15 nap, ami egyszer maximum 15 nappal meghosszabbítható. Ebbe nem számít bele a hiánypótlásra adott időtartam, és a szakhatóságok eljárási ideje.

Helyi termelői piac és bevásárlóközpont nyilvántartásba vétele esetén 8 nap.

Kérelem benyújtása:

 • A letölthető nyomtatvány kitöltésével együtt a bejelentéshez csatolni kell:
 • a cég, egyéb gazdálkodó szervezet esetén a bejegyzésre vonatkozó cégkivonat,
 • társadalmi szervezet, alapítvány esetén a bírósági nyilvántartásba vétel igazolását,
 • a területhasználat jogszerűségét igazoló okirat,
 • a piac területén az állategészségügyi állomás valamint – növényvédő szer árusítása esetén – a növény-és talajvédelmi igazgatóság részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot kell biztosítani.
 • nyilatkozat, amelyben bizonyos létszám felett (fedett épület esetén: 300 fő, szabadtéri piac esetén: 1000 fő) az üzemeltető köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni. (Kiürítési, menekítési terv, szabadtéri piac esetén az időjárás változás folyamatos nyomon követésének kötelezettsége).
 • 3.000 Ft-os illetékbélyeg

A kérelem és mellékletei alapján a Jegyző a vásár rendezője és a piac fenntartója részére vásár-illetve piacüzemeltetési engedélyt ad ki a szakhatósági hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, és a vásárt, piacot nyilvántartásba veszi.

A helyi termelői piac és a bevásárlóközpont fenntartóját a hatóság nyilvántartásba veszi, és erről a bejelentés másolatával értesíti az érintett szakhatóságokat.

A jogszabály pontosan felsorolja azon termékek körét, amelyek vásáron és piacon nem hozhatók forgalomba, illetve pontosan megjelöli a helyi termelői piac fogalmát és az ezen piacon forgalmazható termékek körét.

A vásárok és piacok rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását a jegyző, az engedélyezésben részt vevő, illetve az ellenőrzésre jogosult más hatóságok végzik.

A vásár, piac engedélyezési eljárásban szakhatóságok:

 • Pest Megyei Kormányhivatal, Járási Népegészségügyi Intézete,
 • (a vásáron vagy piacon árusítandó termékek körétől függően)
 • Pest Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

A Szakhatósági eljárásért szakhatósági díjat kérnek.

A vásár, piac üzemeltetetését jogerős piacengedély birtokában lehet megkezdeni!

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól.
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről.
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.
 • 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról.
 • 51/2012. (VI. 8.) VM rendelet a helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszer-biztonsági feltételeiről
 • 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól 

Letölthető nyomtatványok:

Vásár, -piac üzemeltetési engedély iránti kérelem

A fenti teljes tájékoztató letölthető INNEN

 


 

Tisztelt Vállalkozók!
Kedves Halásztelki Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája összeállította a 2020. évi ellenőrzési tervét.

A terv alapján 2020. február 1-től az alábbi vállalkozásokat fogja ellenőrizni a Hivatal:

szolgáltatásokat nyújtó (fodrász, kozmetikus, masszázs, stb.,) vállalkozások;
• szálláshely szolgáltatók;
• ipari tevékenységet végző kisvállalkozók;
• fűszer és csemege üzletek és vendéglátó helyek;

Az elsődleges cél a hatósági nyilvántartások naprakész állapotban tartása, valamint ez engedéllyel illetve a bejelentéssel nem rendelkezők felderítése és a jogszabályi feltételeknek történő megfelelés ellenőrzése.
Az ellenőrzéseket a szakhatóságok (Katasztrófavédelem, Rendőrség, NAV, stb.) bevonásával együtt végezzük. 


info

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

 

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás

 

Az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet alapján a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás