A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés

Hatályos dokumentumok

A jelenleg hatályos dokumentumok a lnkre kattintva elolvashatóak, vagy letölthetők: 


 

Véleményezési szakasz 2019. év

(314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38.§ szerint), a 31482012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei alapján 

 

 Letölthető dokumemtumok: Véleményezési szakasz 2017-2018. év

(314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38.§ szerint), a 31482012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei alapján 

 

 Letölthető dokumemtumok:

Az összes kapcsolódó dokumentumot IDE kattintva elolvashatja, vagy letöltheti.


 

LAKOSSÁGI FÓRUM

lakosagi forum hesz 2019

Halásztelek Város Önkormányzata 2019. február 25-én 17:00-tól Lakossági fórumot tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívja a város lakóit és az érdekelteket.

A lakossági fórum helyszíne:
Halásztelek, Kastély park 1. - Városháza díszterme

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 38. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Halásztelek város képviselő-testülete a településfejlesztési elképzelések alapján elkészítette településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek egyeztetési dokumentációját.

A lakossági fórumon bemutatásra kerül a településrendezési eszközök eljárásra bocsájtott tervezete, melynek véleményezésére lehetőséget biztosítunk az érdekeltek számára.

A partnerek és a lakosság a lakossági fórumon szóban véleményt nyilváníthatnak. A lakossági fórumot követő 8 napon belül, valamint a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül pedig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Halásztelek Város Önkormányzata címére (2314. Halásztelek, Kastély park 1.) vagy,
b) elektronikus levélben a pelenyi.dora@halasztelek.hu címre történő megküldéssel.

Vegyen részt Ön is a lakossági fórumon, és tegye meg javaslatait!

Ide kattintva letöltheti Halásztelek Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának munkaközi dokumentációját, valamint a tervlapok aktuális állapotát.

 

Szentgyörgyi József
polgármester