Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Bursa Hungarica 2020.

Halásztelek Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,
az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók,
és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
a 2020. évre vonatkozóan.

bursa

A Bursa Hungarica ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakcímmel rendelkezők részesülhetnek.

A pályázat benyújtható nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók számára („A” típus) a 2019/2020 tanév második és a 2020/2021 tanév első félévére vonatkozóan., valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típus). Az ösztöndíj időtartama „A” típusú pályázó esetén 10 hónap, „B” típusú pályázó esetén 3x10 hónap.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és járulékfizetési kötelezettség nem terheli.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja

az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a mellékletekkel együtt Halásztelek Város Polgármesteri Hivatalban lehet postai úton (Halásztelek, Kastély park 1.) vagy ügyfélfogadási időben személyesen benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2019. november 5.

A pályázat kötelező mellékletei:

 1. felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020. tanév első félévéről
 2. igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes!


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan.

A felhívás kódja: BURSA-2020 A

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2019. november 5.

A pályázathoz kapcsolodó tájékoztatókat, letöltehető dokumentumokat IDE kattintva megtalálja.


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A felhívás kódja: BURSA-2020 B

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2019. november 5.

A pályázathoz kapcsolodó tájékoztatókat, letöltehető dokumentumokat IDE kattintva megtalálja.