Betűméret
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Tündérpalánta Bölcsőde

Elektronikus ügyintézéshez szükséges adatok:
Teljes név: Halásztelki Humánszolgáltató Központ
Rövid nevünk: HUMAN2314
KRID: 555694108

Bölcsődei jelentkezés 

bolcsi

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy a Halásztelki Tündérpalánta Bölcsőde felvételt hirdet a 2018/2019. nevelési évre.  

Bölcsődei felvétellel kapcsolatos jelentkezésüket a szülők személyesen vagy postai úton tehetik meg,

2018. április 23-27-ig 9 és 16 óra között.

Helyszín: Halásztelki Tündérpalánta Bölcsőde (2314 Halásztelek, Iskola u. 2.)

A gyermekek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.

A bölcsődei elhelyezés iránti igény kielégítésénél vizsgálni kell a szociális rászorultságot. Szociálisan rászorultnak kell tekinteni és előnyben kell részesíteni azt a gyermeket, akinél az alábbi feltételek bármelyike fennáll:


a) akit szülője, eltartója egyedülállóként nevel és a bölcsődei elhelyezést kereső tevékenység létesítése miatt kéri,
b) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
c) ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíj minimum 250%-át, és a vagyon értéke nem haladja meg a Gyvt. 19. § (7) bekezdésében meghatározott vagyon értékét.
d) akit a gyámhatóság szociális rászorultság miatt felvételre javasol,
e) ahol a gyámhatóság a védelembe vétel keretén belül kötelezi a szülőt a bölcsőde igénybevételére.
f) különös méltánylást érdemlő esetben vehető fel az a gyermek, akire nézve szülője, eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül. 

A bölcsődei felvételi kérelmekről Halásztelek Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága dönt. A Bizottság döntéséről az intézményvezető a kérelmezőket írásban értesíti, legkésőbb június közepéig. 

bolcsi2

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

• Kitöltött jelentkezési lap.
• Gyermek Taj kártyája másolatban.
• Gyermek lakcím kártyája másolatban.
• Szülők lakcím kártyája másolatban.
• Gyermek születési anyakönyvi kivonata másolatban.
• Szülők munkáltatói igazolása, szándéknyilatkozat a munkáltatótól a várható munkába lépés idejéről.
• Nagycsaládosok esetén az azt megállapító határozatot másolatban.
• Amennyiben a gyermeke tartós beteg vagy ételallergiás, akkor az arról szóló szakorvosi vélemény másolatban.
• Amennyiben a gyermeke sajátos nevelési igényű, akkor a szakértői bizottság szakvéleménye másolatban.
• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén az azt megállapító határozatot másolatban.
• Egyedülállóság esetén: jogerős bírósági ítélet a gyermekelhelyezésről / jogerős gyámhatósági határozat / közokiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozat másolatban.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal a 06-24-662-968-as telefonszámon, vagy a tunderpalanta@halasztelek.hu e-mail címen.

A jelentkezési lap letölthető INNEN, illetve személyesen kérhető a helyszínen.

szuloi3