Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Kisgyermeknevelő

Halásztelki Humánszolgáltató Központ

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Halásztelki Humánszolgáltató Központ

Kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2314 Halásztelek, Iskola utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása-nevelése. Adaptáció segítése,egyéni bánásmód biztosítása,a gyermekek feltétel nélküli elfogadása. Együttműködés a családokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium, Kisgyermeknevelő,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

• magyar állampolgárság

• büntetlen előélet

• egészségügyi alkalmasság

• cselekvőképesség

• 3 hónap próbaidő

• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, Csecsemő- és kisgyermeknevelő,

• Bölcsődében szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű Gyermekszeretet, empátia, megbízhatóság, csapatszellem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes szakmai önéletrajz

• Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

• Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

• Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §- ának(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Halásztelki Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (2314 Halásztelek, Iskola utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő.

vagy

• Elektronikus úton Svelán Tímea intézményvezető részére a svelan.timea@halasztelek.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 2.