Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Holnaptól indulhat az újranyitás

Tisztelt Halásztelkiek!

Holnaptól az alábbi intézkedések lépnek életbe:

- a kijárási tilalom este 10 és reggel 5 óra között lesz érvényes
- az üzletek reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva
- az üzletekben 10 négyzetméterenként átlagosan egy vásárló tartózkodhat
- a szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek, így kinyithatnak a fodrászok, kozmetikák és más szolgáltatók (pl: ruhabolt)
- a vendéglátó üzletek továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben (elviteles rendelés továbbra is)
- a szállodák továbbra sem fogadhatnak vendégeket

Járványügyi intézkedések továbbra is lesznek, ezeket továbbra is tartsuk be.

Köszönjük az orvosoknak és az ápolóknak, akik fáradhatatlanul végzik munkájukat!

Álláspályázat a Halásztelki Humánszolgáltató Központ intézményvezető pozíció betöltésére

Halásztelki Humánszolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Halásztelki Humánszolgáltató Központt:

Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2314 Halásztelek, Iskola utca 2.

Bővebben...

Rendkívüli szünet és ügyeleti működés módosítása a Halásztelki Tündérpalánta Bölcsődében

Tisztelt Halásztelkiek!

Halásztelek Város Polgármestere úgy dönt, hogy a 65/2021. (III.23) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Halásztelki Humánszolgáltató Központban működő Tündérpalánta Bölcsődében 2021. március 24. napjától 2021. április 18. napjáig rendkívüli szünetet és ügyeleti működést rendel el – járványügyi megelőző intézkedés céljából.

A rendkívüli szünet utáni első nevelési nap: 2021. április 19.

Az ügyeleti ellátás írásban (online formában is a tunderpalanta@halasztelek.hu e-mail címen) igényelhető az intézményvezetőnél a szükséges igazolások csatolásával.

Elsősorban ügyeleti ellátás kérhető annak a gyermeknek, akinek mindkét szülője
• aktív egészségügyi dolgozó
• hivatásos, szerződéses állományú katona, vagy önkéntes katona, akit munkáltatója kötelezően berendelte,
• honvédelmi alkalmazott, aki távmunkában nem dolgozhat,
• rendvédelmi hivatásos szolgálati jogviszonyban állók, rendvédelmi igazgatási alkalmazott,
• NAV alkalmazott,
• kormánytisztviselő

Ügyeleti ellátás igényelhető továbbá
• védelembe vett gyermek esetén, amennyiben a határozatban a bölcsődei elhelyezés szerepel
• egyedülálló szülőnek, amennyiben a munkáltatója kötelezi a munkavégzésre.

A határozat IDE kattintva elérhető

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Értesítem a Tisztelt érintett partnereket, hogy Halásztelek Város Önkormányzata a 052/7, 052/20 és 052/21 hrsz.-ú telkekkel kapcsolatosan részlegesen módosítani kívánja a hatályos helyi építési szabályzatát.

A PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ jelen felhívás mellékleteként olvasható, amelyet IDE kattintva elérnek.

A tervdokumentáció államigazgatási egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja szerint tárgyalásos eljárás keretében történik.

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a partnerségi egyeztetés elektronikus úton kerül lefolytatásra.

Fentiek alapján kérjük, hogy a tervezettel kapcsolatos véleményüket, javaslatukat, észrevételüket a
foepitesz@halasztelek.hu email címre elektronikus úton, vagy
a Polgármesteri Hivatal postai címére - 2314 Halásztelek, Kastély park 1. - juttassák el
a megadott határidőn belül.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje:
2021. 04. 01-től – 2021. 04. 15-én éjfélig

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét!

Halásztelek, 2021. március 31.

Szabó Tibor
polgármester

Elhunyt Tarcsi Géza

Életének 77. életévében elhunyt Tarcsi Géza, aki két cikluson keresztül önkormányzati képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Halásztelki ÁMK-nak (Hunyadi) illetve a Bocskai elődjének, a Halásztelki Kertészeti Szakközépiskola, Szakiskola, Gimnázium és Kollégiumnak is igazgatója és tanára volt.

Személyének köszönhető, hogy 2012-ben a Halásztelki Református Egyházközség önállóvá válhatott.

Tarcsi Gézát Halásztelek Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.

Rendkívüli szünet és ügyeleti működés a Halásztelki Tündérpalánta Bölcsődében

Tisztelt Halásztelkiek!

Halàsztelek Város Polgármestere a 65/2021. (III.23.) rendkívüli polgármesteri határozatában (A határozat IDE kattintva elérhető) úgy döntött, hogy a Halásztelki Humànszolgáltató Központ intézmény keretein belül működő Tündérpalánta Bölcsődében 2021. március 24. napjától 2021. április 6. napjáig rendkívüli szünetet és ügyeleti működést rendel el tekintettel arra, hogy nincs elegendő rendelkezésre álló munkaerő. 

A rendkívüli szünet utáni első nyitvatartási nap: 2021. àprilis 7.

Az ügyeleti ellátás írásban (online formában a tunderpalanta@halaszte1ek.hu e-mail címen) igényelhető az intézményvezetőnél.

Elsősorban ügyeleti ellátás kérhető annak a gyermeknek, akinek mindkét szülője:

• aktív egészségügyi dolgozó
• hivatásos, szerződéses állományú katona, vagy önkéntes katona, akit munkáltatója kötelezően berendelte,
• honvédelmi alkalmazott, aki távmunkában nem dolgozhat,
• rendvédelmi hivatásos szolgálati jogviszonyban állók, rendvédelmi igazgatási alkalmazott,
• NAV alkalmazott,
• kormánytisztviselő
Ügyeleti ellátás igényelhető továbbá
• védelembe vett gyermek esetén, amennyiben a határozatban a bölcsődei elhelyezés szerepel
• egyedülálló szülőnek, amennyiben a munkáltatója kötelezi a munkavégzésre.